Doporučuji

Doporučuji

On line channeling a vhledy do situací . Doporučuji z vlastní zkušenosti. Kontakt : www.tantra-vivien.cz

Channeling je stav vědomí ve kterém jsem napojena na vyšší zdroj moudrosti, který chápe člověka jako celek bez posuzování, odsuzování, masek a životních rolí. Do tohoto stavu vědomí vstupuji prostřednictvím hlubokého napojení a komunikaci s informační rovinou vyššího Já. Tato rovina a přenos informací dokáže rozklíčovat příčiny důsledků v životě člověka s pohledem na situace v bezpodmínečné lásce a přináši klíč k uzdravení situace pro nejvyšší dobro tazatele a účastníka sezení. Z mého úhlu pohledu je channeling velmi efektivni metodou k životním tématům a situacím, které potřebují uzdravit pro posun člověka na jeho životní cestě, kdy jeho duše i vědomí se dostává do větší hloubky sebe sama -sám a pozvednutí ducha do vyšších sfér moudrosti, nadhledu a ukotvení jeho podstaty v reálném životě. Jde tedy o duchovní nebo spirituální techniku přenesenou do reálného života k postupu do vyšších sfér vědomí za účelem rozvoje a jedinečnosti člověka .Přináší pozvednutí schopností, intelektu, moudrosti za účelem celistvosti, osobitosti a lidskosti. Na cestě do stavu vyššího vědomí velmi ráda pomohu, pokud cítíte, že je to Vaše cesta stejně tak s životními tématy pro spokojenější a zdravější způsob života. Krásný den . Vivien