Mája Dance

Mája Dance - vědomé bytí v tanci

Když se spojím s pevným bodem uvnitř sebe, a opustím všechna přesvědčení, která jsem si o sobě vytvořila, projdu závojem iluzí, kterým jsem sama sebe obestřela... Kým ve skutečnosti jsem...?