Terapie pro duši

Metamorfní technika - motýlí masáž

Cesta k uvolnění vlastního potenciálu...


Metamorfní technika je v této transformační době návratu k naší podstatě vyhledávána a používána jako skvělý nástroj pro uvolnění bloků, které jsme mnohdy získali již během prenatálního období a které často nevědomě ovlivňují naše životy. Uvolněním bloků dochází k harmonizaci na emocionální, psychické i fyzické rovině.

Při ošetření se dotýkám reflexních zón páteře na chodidlech, rukou a hlavě, kde je zachyceno celé období prenatálního vývoje (od početí - zóna kloubu palce - první krční obratel, až po moment narození - zóna paty - spodní část křížové kosti).

Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím

                 POHYB (chodidla)
                 AKCE (ruce)
                 MYŠLENKA (hlava)

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

Hlava je sídlem našich myšlenek, je naším spojením s nebem. Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technika, která pomáhá dát nový impuls naši vnitřní životní síle a využít tak co nejlépe náš potenciál.

Velmi podstatným aspektem je naprosto nestranný postoj toho, kdo Metamorfní techniku aplikuje. Při provádění této metody je terapeut pouze "prostředníkem": změnu či uzdravení léčené osoby nezpůsobuje on, ale životní síla pacienta, která se uvolňuje prostřednictvím stimulace reflexních míst na chodidlech, rukou a hlavě.

Metamorfní technika nemá žádné kontraindikace, je vhodná pro malé děti stejně tak jako pro dospělé, či seniory a je ideální také pro nastávající maminky. Doba trvání MT je 60 minut a můžeme ji aplikovat za 1-2 týdny. U dětí stačí 10 minut denně. Ihned po aplikaci Metamorfní techniky může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a způsobu bytí.